Skrót oferty

Opłata za wydanie: 94.80 PLN / jednorazowa
Oprocentowanie: 10.00 % / w skali roku
Okres bezodsetkowy: 54 dni
Przejdź dalej
Crédit Agricole / Crédit Agricole Visa Silver

Szczegóły oferty

Szczegóły produktu Komentarze
Typ karty srebrna 
Organizacja płatnicza VISA 
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny 
Wysokość limitu wydatków Od 1000 do 20000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 54 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 %
Koszt przyznania karty 94.80 PLN

Możliwość zwolnienia z opłaty miesięcznej przez okres 6 miesięcy od podpisania umowy o kartę przy spełnieniu warunków promocji "Oferta Powitalna".

Brak opłaty za korzystanie z karty, pobierana jest miesięczna opłata za korzystanie z rachunku kredytowego w wysokości 7,90 zł miesięcznie.

Okres ważności karty (w latach) 3 
Opłata roczna za użytkowanie karty 94.80 PLN

Opłata za korzystanie z rachunku kredytowego w wysokości 7,90 zł miesięcznie

Opłata miesięczna nie będzie pobierana, jeżeli suma transakcji gotówkowych i bezgotówkowych zaksięgowanych na rachunku karty w danym okresie rozliczeniowym wyniesie co najmniej 700 PLN.

Wysokość minimalnej spłaty kredytu 4%;
nie mniej niż 30 PLN
 
Prowizja za wypłatę gotówki 5% min. 12,90 zł 

5% min. 15,90 zł w Placówce Banku,5% min. 12,90 zł z bankomatów w kraju lub za granicą

Koszt ubezpieczenia karty 0.00 PLN miesięcznie 

Ubezpieczenie jest nieobowiązkowe.

Składka pobierana co miesiąc liczona jako procent od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zadłużenia całkowitego wykazanego na wyciągu a kwotą opłaty ubezpieczeniowej z bieżącego okresu.
Pakiet Podstawowy - 0,20% miesięcznie
Pakiet Twoje Dochody - 0,40% miesięcznie


Pakiet Podstawowy i Pakiet Twoje Dochody to dobrowolne, indywidualne ubezpieczenia dedykowane posiadaczom rachunków kart kredytowych wydanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A.

PAKIET PODSTAWOWY (Ubezpieczyciel: CACI Life Limited i CACI Non-Life Limited) –zabezpieczenie Klienta i jego rodziny przed koniecznością spłaty karty na wypadek śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy/samodzielnej egzystencji. Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów do 75 roku życia, przy minimum formalności – nie wymagamy dodatkowych badań lekarskich czy ankiet medycznych.
Zakres: Śmierć, Trwała i całkowita niezdolność do pracy, Trwała i całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji Suma ubezpieczenia: zadłużenie pozostające do spłaty na rachunku karty kredytowej wraz z należnymi odsetkami, nie więcej niż średnie saldo zadłużenia z ostatnich 12 miesięcy
PAKIET TWOJE DOCHODY (Ubezpieczyciel: CACI Non-Life Limited) - bezpieczeństwo na wypadek kłopotów finansowych spowodowanych zdrowiem lub utratą dochodów. Ubezpieczenie niezależne od posiadania przez Klienta Pakietu Podstawowego. Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów do 67 roku życia.
Zakres: Utrata stałego źródła dochodów, Czasowa niezdolność do pracy, Poważne zachorowanie (diagnoza 1 z katalogu 8 chorób, w tym nowotworu złośliwego lub zawału serca)
Suma ubezpieczenia: 6 miesięcznych wymaganych spłat minimalnych w odniesieniu do jednego zdarzenia, maks. 12 miesięcznych wymaganych spłat minimalnych w okresie trwania umowy ubezpieczenia. W przypadku Poważnego zachorowania sumą ubezpieczenia jest 12 miesięcznych wymaganych spłat minimalnych

Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 999 godzin

Do momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty zgodnie z regulaminem kart kredytowych STANDARD, SILVER I GOLD, Posiadacz odpowiada za transakcje, wykonane bez jego zgody, z użyciem karty utraconej, skradzionej, przywłaszczonej, przez osobę nieuprawnioną lub w wyniku nieuprawnionego dostępu do karty, do wysokości równowartości w złotych polskich (PLN) kwoty 150 euro (EUR), a w przypadku transakcji zbliżeniowej – do kwoty 50 euro (EUR), ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji.

Dzień spłaty zadłużenia TAK 

Istnieje możliwość dowolnego wyboru dnia generowania wyciągu w trakcie zakupu karty (spośród terminów: 4, 11, 22, 28). 24 dni od daty wyciągu

 
Dodatkowe informacje
Bezpłatna tylko dla aktywnie korzystających
Możliwość rozłożenia zadłużenia na niższe raty
Plan Spłat Ratalanych
Płatności zbliżeniowe
Klub rabatowy Credit Agricole Bank Polska S.A.

Ocena klientów: +++---

Przejdź dalej

Udostępniona Państwu porównywarka finansowa to narzędzie, które służy do wyszukania najlepszych produktów bankowych, ubezpieczeń oraz funduszy inwestycyjnych. To nie jest kolejny portal finansowy z szeregiem informacji prasowych i dziennikarskich sensacji. To miejsce, gdzie bardzo szybko możesz wyszukać, porównać i kupić najlepsze kredyty hipoteczne, karty kredytowe, kredyty samochodowe, kredyty gotówkowe, lokaty bankowe czy konta bankowe. Kalkulator zdolności kredytowej podpowie Ci, na jaki kredyt Cię stać. Liczą się tylko konkretne odpowiedzi na pytania typu: jaki kredyt, czy lokata bankowa jest najlepsza właśnie dla Ciebie? Jaką masz zdolność kredytową? Czy kredyt Rodzina na swoim jeszcze istnieje?