Konto Zośka (z Kontem Idealnym) - Konta oszczędnościowe

Skrót oferty

Odsetki po podatku: 3.06 PLN / w skali miesiąca
Koszt użytkowania: 0.00 PLN / w skali miesiąca
Oprocentowanie: 2.25 % / w skali roku
IdeaBank / Konto Zośka (z Kontem Idealnym)

Szczegóły oferty

Szczegóły produktu Komentarze
Nazwa produktu Konto Zośka (z Kontem Idealnym) 
Waluta PLN 
Koszt użytkowania 0.00  PLN
Odsetki po podatku 3.06  PLN
Oprocentowanie 2.25  %

Oprocentowanie promocyjne przysługuje w pierwszym miesiącu kalendarzowym, w którym uczestnik promocji przeleje środki (w kwocie do 100 tys. zł) z Konta Idealnego. Środki przekraczające kwotę 100 000 zł są objęte oprocentowaniem standardowym 1,0% w skali roku.Oprocentowanie promocyjne przysługuje w kolejnych miesiącach następujących po miesiącu, w którym po raz pierwszy na rachunek Zośka zostaną przelane środki z Konta Idealnego, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:


- uczestnik przeleje z Konta Idealnego na rachunek oszczędnościowy kwotę wynoszącą co najmniej równowartość 10% średniego miesięcznego salda z poprzedniego miesiąca kalendarzowego


oraz


- na koncie oszczędnościowym Zośka będzie utrzymane w każdym dniu aktualnego miesiąca kwota środków nie mniejsza niż średnie miesięczne saldo z poprzedniego miesiąca, a jeżeli wyniesie ono mniej niż 10 zł, to klient powinien utrzymać w każdym dniu aktualnego miesiąca kwotę środków nie mniejszą niż 10 zł.


oraz


- na koniec bieżącego miesiąca kalendarzowego na koncie oszczędnościowym będzie utrzymana kwota wynosząca co najmniej 110% średniego salda z poprzedniego miesiąca.


System Idea Cloud na bieżąco podpowiada, jakie salda powinny być utrzymane i jakie kwoty należy przelać, by utrzymać promocyjne oprocentowanie

Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR TAK 
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN
Autoryzacja transakcji internetowych SMS 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 5.00  PLN

Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny. Każdy kolejny kosztuje 5 zł.

Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych 1 
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.00  PLN

Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny. Każdy kolejny kosztuje 5 zł.

Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 1 
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.00  PLN

Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny. Każdy kolejny kosztuje 5 zł.

Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 1 
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00  PLN

brak możliwości realizacji przelewów zewnętrznych

Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 0 
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00  PLN

brak możliwości realizacji przelewów zewnętrznych

Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0 
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00  PLN

brak możliwości realizacji przelewów zewnętrznych

Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0 
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 5.00  PLN
Oferta promocyjna NIE 
 
Dodatkowe informacje
Możliwość uzyskania wyższego oprocentowania przy spełnieniu określonych warunków

Ocena klientów: ------

Udostępniona Państwu porównywarka finansowa to narzędzie, które służy do wyszukania najlepszych produktów bankowych, ubezpieczeń oraz funduszy inwestycyjnych. To nie jest kolejny portal finansowy z szeregiem informacji prasowych i dziennikarskich sensacji. To miejsce, gdzie bardzo szybko możesz wyszukać, porównać i kupić najlepsze kredyty hipoteczne, karty kredytowe, kredyty samochodowe, kredyty gotówkowe, lokaty bankowe czy konta bankowe. Kalkulator zdolności kredytowej podpowie Ci, na jaki kredyt Cię stać. Liczą się tylko konkretne odpowiedzi na pytania typu: jaki kredyt, czy lokata bankowa jest najlepsza właśnie dla Ciebie? Jaką masz zdolność kredytową? Czy kredyt Rodzina na swoim jeszcze istnieje?